درباره ما

تاریخچه

بنیاد غیر دولتی خیریه مادرمهربان امّ المومنین خدیجه کبری (سلام الله علیها) (به شماره ثبت 32689 از وزارت کشور) با اهداف مبارزه با گرسنگی، اطعام کودکان و تکریم جایگاه مادر به ویژه شخصیت امّ المومنین خدیجه کبری (س) در گستره ای ملی در حال فعالیت است. کودکان آینده سازانِ کشور هستند. تغذیه ی سالم و مناسب ، در رشد جسمی و ذهنی آنها جایگاه ویژه ای دارد. رویکرد اصلی ما در «بنیاد خیریه مادرمهربان» تأمین غذا، اطعام کودکان و مبارزه با سوء تغذیه است. سوء تغذیه ی کودکانی که به هر دلیل از تغذیه مناسب محرومند. ما بر این باوریم که نباید از کودکان انتظار فعالیت اقتصادی و بازدهی مالی داشت بلکه این مقطع سنی باید صرف کودکی کردن، رشد ، آموزش و تربیت شود. کارشناسان بنیاد با توجه به نیازهای کودکان ِ در حال رشد و با تأکید بر حفظ کرامت و احترام به آنها و نیز با توجه به علاقه مندی های کودکان در سنین مختلف، فعالیت های بنیاد را طراحی کرده و با حضور خیرین اجرا می کنند.

فعالیت های ما

60% Complete

طرح توزیع «بسته‌های ارزاق»

بسته های ارزاق به طور متناوب و برای کمک به تغذیه ی کودکانِ تحت پوشش بنیاد و خانواده هایشان توزیع می شود. بسته ها شامل اقلام ضروری و تنقلاتی برای کودکان است که متناسب با فصل و مناسبت ها و البته نگاه کارشناسان تغذیه تغییر می کند.

طرح «دوشنبه های خوشمزه»

شادی و لذت و احترام از مهمترین رویکرد های «دوشنبه های خوشمزه» است. در این طرح که در روزهای دوشنبه ی هر هفته برگزار می شود ، عده ای از کودکان (اعم از کودکان کار، کودکان مهاجر و...) مهمان سفره ی ام الومنین خدیجه ی کبری می شوند. هر هفته «دوشنبه های خوشمزه» در یکی از تالار های شهر ، مدارس یا محل سکونت و تحصیل این کودکان، آنها را با تجربه ی خوشمزه ای شاد می کند.